Klubovňácka grilovačkaChutné jedlo, skvelé pivo a večerný koncert