Klubovňácky pivný prieskumMáme výsledky!

Určite si ešte pamätáte na náš veľký klubovňácky pivný prieskum, ktorý sme spustili kvôli tomu, že ideme pre všetky naše Klubovne variť naše vlastné unikátne pivo. V prieskume sme sa vás pýtali, aké pivo by ste chceli v Klubovniach piť a toto sú vaše odpovede!