Rezervácia

Ventúrska Klubovňa

Pozor! Rezervácia nie je záväzná až do potvrdenia managerom Klubovne.
Po vypísaní rezervácie vám príde informatívny mail so zhrnutím detailov. Následne sa vám ozve manager Klubovne, aby vám rezerváciu potvrdil.

Dôležité: Radi by sme vás informovali, že prijímame rezervácie len do 19:00, na časy po tejto hodine už rezervácie nie sú možné. Rezervácie na vonkajšie terasy neprijímame, ďakujeme za pochopenie.

Zároveň prosíme o pochopenie, že rezervácie držíme 15 minút. V prípade, že budete meškať, prosíme vás, aby ste nás kontaktovali na mobilnom telefónnom čísle. Inak sa rezervácia zruší. Ďakujeme 🙂

    Osobné údaje dotknutých osôb spracúva spoločnosť Medusa Services s.r.o., so sídlom Svätoplukova 2A, 821 08 Bratislava, IČO: 35 854 197 v právnom postavení prevádzkovateľa (ďalej len ako „prevádzkovateľ“).Osobné údaje dotknutých osôb prevádzkovateľ spracúva na základe oprávneného záujmu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) za účelom reakcie na Vami podaný dopyt/podnet alebo otázku, kedy je nevyhnutné verifikovať relevantnosť požiadavky, alebo realizovať prípadný následný kontakt klienta ako dotknutej osoby. Oprávnený záujem má dotknutá osoba právo kedykoľvek namietať. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov.

    Klubovňa